top of page

ABOUT

"It feels that behind my work is my imagination, my way of thinking, my life, my soul."
„Je cítiť, že za mojím dielom je moja fantázia, môj spôsob myslenia, života, teda moja duša.“

- Jil Sander - 

BACKSTAGE ARTIST BOOKING

is an Artist Management Agency based in Slovakia.

We represent well established talents in PHOTOGRAPHY, VIDEOGRAPHY, STYLING, MAKEUP AND HAIRSTYLE, talented creatives who use their skills and vision to bring a brief to life for their clients.

Our Artist working in Fashion, Beauty, Commercial, Celebrity, TV or Advertising.

Artists are available to travel internationally on request.

BACKSTAGE ARTIST BOOKING

je správcovská umelecká agentúra so sídlom na Slovensku.

Zastupujeme overené talenty a umelcov vo FOTOGRAFII, VIDEOGRAFII, STAJLINGU,

MEJKAPE A VLASOVOM STAJLINGU, talentovaných kreatívcov, ktorí využívajú svoje zručnosti a víziu, aby oživili predstavu klienta. 

Naši umelci pracujú v oblasti módy, krásy, reklamy, celebrít, televízie alebo reklamy.

Na požiadanie môžu umelci cestovať do zahraničia.

bottom of page